Contact

Bij vragen of opmerkingen mail gerust info@praktijknelemans.nl

of

Spreek de voicemail in en dan bel ik u zo snel mogelijk terug 0640220554

Over mij

Welkom bij Praktijk Nelemans!

Mijn naam is Arianne Nelemans, individuele-, relatie- en gezinstherapeut en vanaf 2009 geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vakvereniging Relatie-en gezinstherapie).
Vanaf 1993 heb ik met plezier jarenlange ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, gezinnen en relaties bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugd-GGZ.

In november  2017 ben ik gestart met mijn eigen praktijk. Een kleine setting waarin ik me kan richten op de gesprekken en behandelingen. Dat doen wat nodig is om bij te dragen aan de positieve verandering. Een praktijk waarin uw verhaal centraal staat. Waar er met u als gesprekspartner samen wordt gewerkt aan het komen tot oplossingen of nieuwe inzichten. Als mens en gesprekspartner ben ik vriendelijk, open, oplossingsgericht, respectvol, deskundig, professioneel en gericht op samenwerken. Er is ruimte om serieus in gesprek te gaan, maar ook ruimte om te lachen en te relativeren. Uw privacy is gegarandeerd!

Registratie SKJ – Kwaliteitsregister Jeugd sinds 2017

Registratie NVRG vanaf 2009

Ingeschreven www.emdr-therapeuten.nl

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat iedereen deel uitmaakt van sociale systemen, zoals een gezin, collega’s, familie schoolklas of buurt. In een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar: gedachten, gevoelens, verwachtingen en gedragingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit de omgeving. Dit is een proces waarbij makkelijk ruis, misverstanden, vragen en gedachten die zich steeds blijven opdringen en problemen kunnen ontstaan. Er kunnen conflicten ontstaan, maar ook kun je als individu steeds meer gaan ervaren dat je niet lekker in je vel zit, je stemming afneemt of erg wisselt, je onverklaarbare lichamelijke klachten hebt en een gevoel van ontevredenheid hebt.

Het doel van de therapie kan heel verschillend zijn. Als therapeut zal ik aansluiten bij je eigen wensen en behoeften. Samen kunnen we onderzoeken  hoe we de cirkel kunnen doorbreken, inzicht kunnen verwerven in bijvoorbeeld je eigen krachten, vaardigheden, sterke punten en minder sterke punten, patronen. Versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen. In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar (interactiepatronen) of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken (betekenisgeving). Dit kan individueel, relationeel en als gezin.  Een systeemtherapeut staat niet alleen stil bij problemen, maar heeft ook oog voor de veerkracht van een systeem en stimuleert cliënten bij het zoeken naar eigen oplossingen. Bronnen van steun in de omgeving van de cliënt worden actief gezocht en waar mogelijk benut.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.

EMDR

Wat is EMDR?

EMDR staat voor “eye movement desensitization and reprossing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen opnieuw beleven van ingrijpende gebeurtenissen en deze alsnog verwerken.”. Iedere nare gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect op iemands leven heeft, wordt traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische herinnering zijn de heftige emoties, de levendige beelden en de fysieke reacties daarop. Deze herinneringen worden telkens weer geactiveerd in situaties die lijken op die tijdens de traumatische gebeurtenis. Zo kan een geluid dat je hoort, een geur die je ruikt of een beeld dat je ziet de beelden en de gevoelens aan die gebeurtenis weer levendig terugbrengen in het heden, inclusief alle lichamelijke reacties van toen. Een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring zoals bijvoorbeeld een ongeluk, ziekenhuisbezoek of geweldervaringen in verschillende vormen.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de patiënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Wetenschappelijk aangetoond

In Nederland wordt EMDR sinds eind jaren negentig als behandelmethode bij volwassenen toegepast en sinds begin tweeduizend bij jongeren en kinderen. Er zijn vele wetenschappelijke onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat de EMDR behandelmethode bij zowel enkelvoudige- als meervoudige problematiek uiterst effectief is. Door het gelijktijdig links en rechts stimuleren van de hersenen wordt het eigen verwerkingssysteem in de hersenen op gang gebracht en kan de gestagneerde verwerking alsnog plaatsvinden. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling langer.

De EMDR kan ingezet worden voor enkelvoudige trauma’s, aanvullend of onderliggend aan de systeemproblematiek. Mensen met een (complexe) PTSS verwijs ik naar de hierin gespecialiseerde collega’s.

Wanneer EMDR?

In het leven van een mens kunnen bepaalde gebeurtenissen diep ingrijpen en nog dagelijks grote invloed hebben op het functioneren. Het is niet altijd duidelijk waar sommige gemoedstoestanden vandaan komen. Met behulp van EMDR-therapie kan de onderliggende oorzaak naar boven worden gehaald en verwerkt.

EMDR helpt bij:

 • angsten en fobieën
 • rijangst
 • straatvrees
 • sociale angst
 • spinnenangst
 • waterangst
 • depressie
 • relatieproblemen
 • verslavingsproblemen
 • dwanggedachtes
 • pestverleden – heden
 • overval – inbraak
 • burn – out
 • paniekgevoelens
 • woede – uitbarstingen
 • nachtmerries
 • weinig zelfvertrouwen
 • paniekaanvallen

Voor meer informatie: www.emdr-therapeuten.nl

Contact

Bij vragen of opmerkingen mail gerust info@praktijknelemans.nl

of

Spreek de voicemail in en dan bel ik u zo snel mogelijk terug 0640220554